Májový koncert

 Zpěváci sboru Vocalica, kteří v nedělním májovém podvečeru vystupovali bez nároku na honorář, dokázali rozeznít svými zpěvy prostory románského kostela, a vykouzlit příjemný prožitek pro všechny návštěvníky. Dokonce i malé děti seděly v lavicích a ani nedutaly, věřím, že také ony nezapomenou na krásnou atmosféru v kostele.
Výtěžek z dnešního koncertu 2 500 Kč přidáme k finančním darům, které jste již zaslali na konto našeho OSOP. Celková částka 10 200 Kč je nyní dobrým základem na opravy historického obrazu z kostela, jehož celková cena bude činit 65 000 Kč.
Děkujeme všem dobrým duším za podporu.