Květen 1945 - průběh celou akcí

                                                                                       
70 let od konce války v Dolních Chabrech
Dolní Chabry jsou právem hrdé na to, že zdejší odbojáři s povstalci, mezi 5. a 6. květnem 1945, pozastavili o 24 hodin německé okupanty v jejich příjezdu do Prahy. Podařilo se to díky pěti barikádám postavených v obci na hlavní silnici. Toho dne zde zahynulo 25 chaberských hrdinů. Proto jsme se rozhodli také my, v Dolních Chabrech, připomenout si 70. výročí Květnového povstání a osvobození naší vlasti.

Připravit výstavu o konci války, aby zaujala nejen dospělé, ale především děti, nebyl pro nás jednoduchý úkol. Zpracovali jsme několik dobových kronik, použili fotografie od pamětníků, ale důležité byly i hmotné materiály, které dokreslily atmosféru oněch dnů. Podařilo se sehnat pušky, pistole, samopal a lehký kulomet – největší tahák pro kluky! Dobové přilby, výstroj a uniformy různých epoch navíc doplnila vojenská motorka se sajdkárou.
Ještě před zahájením výstavy si expozici přišlo prohlédnout několik tříd ze Základní školy Spořická. Ani školáci se nenudili, se zájmem poslouchali a vyplňovali si své naučné listy. Po nich svou účast na výstavě potvrdila ještě ZŠ z Proseka - Litvínovská.
Prosluněná sobota 25. dubna dovolila doprovodný program i na dvoře usedlosti. Pro malé dětičky bylo připraveno korálkování, zajímavé aktivity pro děti přichystalo Hnutí Brontosaurus. A hledání "pokladů" s detektorem kovů neodolali ani tátové či dědové. Historická motorka se sajdkárou byla místem nejčastějšího fotografování. Zvídaví kluci si mohli nasazovat přilby, potěžkat opravdovou pušku, ovšem děvčata nezůstávala pozadu.
Celý areál Knorova statku ožil také díky majitelům Němcovým, kteří letos stačili adaptovat historické prostory této kulturní památky a otevřeli zde pro veřejnost příjemnou kavárnu Pod pavlačí.
V kostele, kde právě probíhala oprava varhan, si jejich příznivci mohli poslechnout přednášky jak o historii, tak o pozoruhodnostech tohoto skvělého nástroje. Chaberský organ si totiž uchoval své originální píšťaly z roku 1904 a naštěstí u něj nedošlo za války k rekvizici – zůstal tedy 111 let ve své původní podobě a neporušen. Program v kostele pak uzavřela Terezka Balonová se svojí kytarou.                                  

Poděkování
Milí přátelé, včera 25. dubna proběhla naše opět velmi podařená akce, díky velkému nasazení všech přítomných. Poděkování náleží členům OSOP - organizátorům, za přednášky o varhanech v kostele - organologovi Štěpánovi Svobodovi a varhanáři Filipovi Turchichovi. Milý koncertík připravila se svou kytarou Tereza Balonová. Dále děkujeme všem, kteří připravili program na dvoře Knorova statku, jak pro děti tak dospělé návštěvníky - Hnutí Brontosaurus, mladým "vojákům", tak detektorářům. Velké díky náleží také rodině Němcových za příjemné zázemí a občerstvení v jejich statku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Jana Snížková