Křest knihy o kostele

SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY PROBĚHL V CHABERSKÉM DVOŘE

Archeologie, dendrochronologie, ikonografie a další podrobné průzkumy chaberského kostela prováděné od roku 1973 byly podrobně zpracovány do publikace nazvané „ROMÁNSKÝ KOSTEL V DOLNÍCH CHABRECH A JEHO PŘEDCHŮDCI“. Slavnostního křtu knihy se zúčastnili archeologové NPÚ Praha a brigádníci, kteří v průběhu let pracovali na těchto průzkumech, a že jich nebylo málo. Nová kniha autorů Zdeňka Dragouna a Michala Trymla měla při křtu hned 5 kmotrů a zaslouženě. Vždyť podklady pro ni vznikaly celých 50 let. Kmotry knihy se stali ředitel NPÚ Praha, starostky obce z průběhu let, předsedkyně OSOP a prof. Jan Royt. Promítaly se fotografie z archeologických prací v areálu kostela od roku 1973 a video se skvosty a statickými problémy stavby kostela připravené Milanem Pavýzou. O odbornou publikaci, jak je vidět i na fotografiích byl velký zájem. Slavnost, pořádaná ve spolupráci MČ D. CH. a OSOP proběhla jak se patří s pohoštěním, též se zpěvy a hrou na piano.
Knize přeji hodně spokojených čtenářů.
Jana S.