Kontrolní šetření v areálu kostela.

 KONTROLNÍ ŠETŘENÍ AREÁLU KOSTELA
7. listopadu 2017 proběhlo kontrolní šetření stavu areálu kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech.
O statických problémech stavby kostela a špatném stavu jeho ohradní zdi víme již delší čas a tak smyslem naší schůzky s experty bylo více aktivovat a přimět vlastníka stavby - církev, aby začala s přípravami projektu na opravy a hlavně s žádostmi o granty.
Po prohlídce celé stavby byl odborníky zjištěn pokračující nárůst prasklin (rozvoj poruch statiky) kostela, tak ohradní zdi areálu.
Naplánován byl proto postup záchrany rozpadající se ohradní zdi, kde bude využito již připravené závazné stanovisko na opravu havarijního úseku, aby bylo možno záchranu realizovat již v roce 2018. Přítomní projektanti připraví návrh v souladu s cenovou nabídkou na projektovou přípravu v termínu jednoho měsíce. Ing. Arch. David Dlabal projedná s farností podání žádosti nejpozději do konce ledna 2018.
Nutno také připravit celkovou koncepci statického zajištění kostela. Statikem byl přednesen způsob použití nerezové výztuže do předem odhalených ložných spár zdiva na vnitřním i venkovním líci kostela. Všechny práce budou konzultovány s památkáři i s ohledem na vzácné malby na stěnách kostela.
Projednávány byly také dokončovací práce v kostele a to nové řešení podlahy s prezentací románské patky. Pevně věříme, že záchranné práce v areálu chaberského kostela půjdou podle plánu a rozběhnou se již v příštím roce 2018.
Jana S.