Koncert k svátku stětí sv. Jana Křtitele




Hudební vystoupení „Zpěvy provozované v době stavby zdejších kostelů“

V kostele v Dolních Chabrech bylo 27. srpna po 17. hod. možno slyšet v podání skupiny Musica Poetica ukázky hudby provozované v době, kdy byl tento kostel a kostely na jeho místě předcházející stavěn. Jednalo se nejen o latinské a staroslověnské zpěvy zpívané v našich krajích, ale i o zpěvy  tehdy provozované v byzantských, arménských a syrských křesťanských chrámech. Jelikož jsou to často zpěvy teprve nedávno rekonstruované po staletí zapomnění a nadto v nezvyklých formách, byl ke každé skladbě podán výklad sbormistrem Evženem Kindlerem, informující o jejím liturgickém, historickém a hudebním kontextu a případně o autorovi a posluchači dostali české překlady zpívaných textů. 

Kostel i zvonice pro milovníky historických staveb byl otevřen již od 15 hod.

Koncert liturgických zpěvů v románském kostele.
Dne 27. srpna 2010 jsem se v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech zúčastnil koncertu pěveckého sboru Musica Poetica, která se zabývá interpretací liturgických zpěvů starověku a středověku složených na latinské, řecké a arménské texty. Koncert byl uspořádán Občanským sdružením na ochranu památek v Dolních Chabrech při příležitosti svátku stětí sv. Jana Křtitele. Po úvodním slovu děkana ThDr Stanislava Prokopa začalo vystoupení, které svým charakterem a výběrem skladeb přesně zapadlo do mystických prostor původně románského kostela. Skupina zpěváků kolem sbormistra Dr. Evžena Kindlera zazpívala nádherné až 1000 let staré písně, jejichž interpretace díky dokonalé akustice kostela dostávaly úžasný rozměr a přinesly výjimečný zážitek. Některé písně byly předváděny ve sborovém zpěvu, jiné zazněly v podání sólistů. Na mě nejvíc zapůsobily výstupy jednotlivých zpěváků, při kterých jsem mohl sledovat jejich barvu hlasu, nasazení, zaujetí a nadšení ze zpívání. Výborná byla interpretace latinských gregoriánských chorálů, ale mě nejvíce zaujaly písně, které se zpívaly na blízkém východě v chrámech byzantských nebo arménských. Přestože měly nádech exotiky a jejich hudební styl byl pro mé ucho velmi nezvyklý, byly mi nějak bližší. Nesmím také zapomenout na osobnost sbormistra Dr. E. Kindlera, který v přestávkách mezi výstupy velmi zajímavě a poutavě vyprávěl o době vzniku a historii jednotlivých písní. Měl jsem pocit, že o tomto zpívání ví snad všechno. Tento koncert byl pro mě úžasným zážitkem a těším se na další podobné projekty.

Michal Prokop, návštěvník z Klecan