Koncert Jaroslava Hutky

Jaroslav Hutka v Dolních Chabrech

V pátek 10. října 2008 v 19.00 hod. se konal v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech koncert Jaroslava Hutky s názvem „Akvarely – písně krajinomalebné“.

 Koncert pořádalo Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím a Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech. Před koncertem se podepisoval otevřený dopis primátorovi Pavlu Bémovi a petice Ne 10 miliard! Dopis (více než 200 podpisů)  i petice  (téměř 3800 podpisů) již byly předány adresátům. Kostel byl zaplněn do posledního místečka a Jaroslav Hutka zazpíval nejen moravské balady, ale i staré „pecky“ jako Náměšť či Haleluja tramvaje. Věříme, že se nám podaří v příštím roce koncert zopakovat.
Atmosféru Vám nejlépe přiblíží fotografie.   Hana Francová         foto Milan Pavíza