Koncert a Den otevřených dveří kostela
Krajánci v Chabrech a večerní koncert. 

Ve Svatováclavský den 28. září, kdy se konaly v obci slavnosti Krajánků, byl příležitostně otevřen také kostel Stětí svatého Jana Křtitele. Přivítání bylo vskutku svatováclavské i s výborným burčákem. Návštěvníci v krojích si zvědavě prohlédli naši nejstarší památku i s přilehlou zvonicí.
Ve večerních hodinách se kostel naplnil milovníky barokní hudby se skladbami slavných mistrů v podání skupiny „Musica organum“. Příjemnou atmosféru celého večera doladilo ještě osvětlení při svíčkách .

Děkujeme všem za dobrovolný příspěvek na kostel, který bude použit na plánovanou opravu vzácných varhan.
J.S.