KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY

VÝSTAVA - JAK SE V CHABRECH KDYSI ŽILO
 
Výstavu, kterou jsme připravili začátkem roku 2022 v KC Chaberský dvůr s fotografiemi ze života v Chabrech za první republiky, doprovázely také zapůjčené exponáty z dob „našich prababiček“. Nechyběly ani materiály, jako kopie starých unikátních map. Podařilo se zapůjčit i původní kroje lidové, sokolské i hasičské, které se jen zázrakem dodnes dochovaly.

Pro návštěvníky jsme s radostí k výstavě připravovali komentované prohlídky, o které byl neobvyklý zájem. Nás autory a tvůrce expozice velice těšilo, že do prostor kulturního centra přicházeli jak třídy školáků, tak dospělý návštěvníci, zájem projevila například  skupina Matice české,  či kluby seniorů.
Hned na první komentovanou prohlídku se do kulturního centra dostavilo 25 lidí  různého věku. Přišli jak z okolních obcí, tak z Chaber a pozorně sledovali výklad o nejstarší historii zakládání obce i o dobách mladších. Mnozí návštěvníci přispěli také svými vzpomínkami, někteří nabídli i své staré fotografie, pohledy a další materiály k zapůjčení. Všem moc děkujeme.

Výstava po třech měsících skončila a ohlasy v naší kronice byly jen pozitivní. Věříme, že se nám výstavou podařilo přiblížit návštěvníkům zajímavou historii Dolních Chaber a v dětech vbudit zájem o místa ve kterých dnes žijí.

Jana Snížková a Martina Mrňavá