JAK SE V CHABRECH KDYSI ŽILO

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY - JAK SE V CHABRECH KDYSI ŽILO

Nejen chaberští pamětníci přišli 11. ledna na zahájení výstavy o životě v naší obci přes 100 lety. Dobu první republiky hned v úvodu vernisáže přiblížil mladý harmonikář Adam Vokurka písněmi Ach synku synku, a Jaké je to hezké, dva kováři v městě. I přes nepohodlné roušky si hosté společně s Adamem s chutí zazpívali.
Při prohlídce výstavy se starými fotografiemi, především mladší návštěvníci byli zvídaví, kde že v obci stávaly původní kovárny, či zaniklé hospody a obchody. Kaplička, která vyrostla v podkroví pod rukama architektky Pavly Zimové, připomněla svou někdejší slávu a úctu statkářů k drobným sakrálním stavbám. Dnes už původní zděnou Fantovu kapli v Chabrech nenajdeme, stávala kdysi v Ústecké ulici, a v roce 1967 byla srovnána se zemí. Za její doprovodné kresby děkujeme dětem ze 7.B, ZŠ Praha - Dolní Chabry.
Výstavu se starými fotografiemi a mnoha exponáty ze života v naší obci si také vy můžete prohlédnout až do 26. března 2022. Děkujeme členům OSOP v Dolních Chabrech, kteří se podíleli na přípravě výstavy, i všem, kteří jste přispěli svými zápůjčkami nebo vzpomínkami.

Přejeme, ať se Vám výstava s duchem starých časů líbí.

Autorky výstavy Jana Snížková a Martina Mrňavá