Hnutí Brontosaurus

Mladí lidé z hnutí Brontosaurus
navštívili při svých poznávacích aktivitách také náš chaberský kostel. Se zájmem si památku prohlédli, vyslechli si historii i současnost se všemy problémy kostela. Zvídavě se vyptávali na různé podrobnosti. Při rozloučení nám nabídli pomoc při vhodné brigádě.
Kéž by bylo více nezištných nabídek s nabízenou pomocí od mladých lidí.
Děkujeme Vám
Jana Snížková