Ekumenická bohoslužba


V sobotu 22. května 2010 proběhne už tradiční Ekumenická bohoslužba za krajinu. Procesí bude vycházet v 10 hod od kostela v Dolních Chabrech, který bude otevřen již od 9 hod i se zvonicí.
Cestou se dozvíte mnohé o okolní krajině v dějinných i přírodních souvislostech.
Samotná bohoslužba pak bude odsloužena na protějším vltavském břehu.