EHD 2017 - památky a příroda


10. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V CHABRECH

Téma Dnů v letošním roce znělo „Památky a příroda“.
Slavnosti jsme zahájili v kostele přednáškami předních odborníků na historii Prof. Janem Roytem o vzácným malbách a s PhDr. Zdeňkem Dragounem o archeologii v kostele. Hlavním smyslem akce bylo zviditelnění kulturní památky a upozornění na problémy vzácné stavby, především její špatnou statiku.
V Knorově statku skvěle připravený program se zaměřením hlavně na přírodu zaujal nejen děti, ale i dospělé. Vyráběla se zvířátka z korálků i z keramiky, poučili jsme se o ekologii, chovu včel, poznávali jsme život ptáků v naší krajině. Tereza Balonová svým zpěvem a Divadlo Buřt pohádkou o Rybáři a zlaté rybě potěšili na nádvoří statku nejen nejmenší hosty.

Všem mnohokrát děkujeme, jak účinkujícím, tak návštěvníkům, kterých i přes nepřízeň počasí přišlo opravdu hodně. My pořadatelé jsme po náročných přípravách měli velkou radost z úspěšného dne! Vřelé díky náleží také ÚMČ - Dolní Chabry za finanční podporu, panu Malému za pomoc, zapůjčení exponátu a prostor stodoly. Dále kavárně Pod pavlačí za skvělou spolupráci, dobroty a rychlou obsluhu. Hasičům z Ďáblic za poskytnutí hasičské uniformy.

Tak zase příští rok!

Za OSOP J. Snížková a M. Mrňavá