Dny evropského dědictví v Chabrech

 Milí přátelé, všem děkujeme za uskutečnění skvělého dne v Dolních Chabrech, jak v kostele, tak Knorově statku. Vás návštěvníků se svými dětičkami přišlo přes 260! Na dílničkách si pohrálo přes 90 dětí. To bylo odměnou pro nás pořadatele za snahu a přípravu  celé akce.