Dny evropského dědictví v Chabrech

 Stopy po Eduardu Štorchovi v Dolních Chabrech.
V letošním roce uplynulo 60 let po odchodu velkého pedagoga, spisovatele a archeologa Eduarda Štorcha. Jeho spisovatelským oborem byla především literatura pro mládež, a to zejména o pravěku.
Jako spisovatel, i jako pedagog se snažil probouzet v mládeži smysl a porozumění pro nejstarší dějiny lidstva. Velkým Štorchovým heslem bylo „Spojit zábavu s učením“.

Také my v Dolních Chabrech nalézáme stopy po výjimečné osobnosti Eduarda Štorcha. Proto bychom ho rádi přiblížili výstavou s fotkami a ukázkami jeho spisovatelské tvorby.

Zábavné dílničky a soutěže pro děti navodí atmosféru, jak se lidé v pravěku zdobili, šatili a bavili. Jeskynní malby, archeologické vykopávky a výroba pravěkých šperků, to jsou jen některé příklady připravených aktivit, které si děti v Knorově statku mohou vyzkoušet.

Celá akce proběhne v sobotu 10. září, od 10 do 17 hodin v Knorově statku čp. 15, na Bíleneckém náměstí v Dolních Chabrech (aut. č. 162), v rámci Dnů evropského dědictví. Otevřen pro veřejnost bude také románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele s doprovodným programem.
Všechny vás srdečně zveme i s vašimi ratolestmi!
Jana S.

odkaz:
www.historickasidla.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&dr=1056

www.historickasidla.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&dr=1055