Dny evropského dědictví 2019


EHD PROBĚHLY VE STŘEDOVĚKÉM DUCHU

Dny evropské dědictví (EHD) se každoročně konají v měsíci září a otevírají brány i památek běžně uzavřených. Tak je tomu rovněž v Dolních Chabrech, kde Sdružení na ochranu památek otevírá od roku 2006 nejstarší pamětihodnost obce - kostel Stětí sv. Jana Křtitele i s bohatým doprovodným programem. V letošním roce si připomínáme 580 let od velkých oprav kostela po pohusitském ničení a tak byl ústředním tématem chaberského EHD „Život ve středověku“.

Přednášky o středověku, tedy i o samotném kostele, zahájil v zaplněném chrámu vzácný host Prof. Jan Royt. Odpoledne život ve středověku přiblížila ve svém vyprávění PhDr. Jana Kobzová, zakladatelka EHD v Čechách. A protože chceme zažehnout jiskru nadšení pro historii a vytvářet vztah k umění také u dětí, byl další program přichystán hlavně pro ně. Deskové hry, kvízy, hlavolamy ve stánku Spirály DDM děti moc zaujaly. V dílničkách zase nejvíce přitahovalo psaní husím brkem a staré techniky tkaní s Annou Plevovou. Ti odvážnější zase zvolili hrátky na drsný středověk se skupinou historického šermu Artus Bohemia. Prosluněným dnem nás písněmi světskými i duchovními doprovázela skupina Consort Helveticus, jak jinak než hitparádou středověké hudby.
Děkujeme všem, kteří se na zdařilé akci podíleli a vytvořili tak návštěvníkům, hojně přicházejícím po celý den i se svými ratolestmi, příjemnou atmosféru v zářijovém dni.

Jana Snížková a Martina Mrňavá


JEDEN DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V CHABRECH
(14. září 2019)

Přednášky profesora Jana Royta a doktorky Jany Kobzové v románském kostele Stětí svatého Jana Křtitele (s nejstaršími mariánskými malbami v zemích Koruny české!), komentované prohlídky kostela a zvonice, hudba a zpěv, tvořivé dílny, hry pro děti i dospělé, stolky s domácím občerstvením a s čerstvým burčákem, slunečný den, krásné babí léto…
V blízkosti hospoda U Míšku, která slavila sto let od založení a kde se po-dávalo a prodávalo lahodné pivo za dvě koruny! Kavárna Pod pavlačí (Knorův statek) se skvělou kávou a všemi domácími lahůdkami sladkými i slanými…
Středověká sobota v roce 2019 na Bíleneckém náměstí v Dolních Chabrech byla ukázkou a vzorem pospolitosti a tvůrčí spolupráce. Povzbuzení duše i těla, probuzení radosti ze života. Kéž by se taková energie šířila a zvětšovala svůj akční rádius!
Občanskému sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech a spřízněným lidem patří dík nejen za ochranu a udržování kostela a památek, ale i genia loci!

Marta D. Dvorská