Dny evropského dědictví 19.9. 2010

Příjemný den s památkami - Dny evropského dědictví.
Archeologové z NPÚ Praha si na září letošního roku naplánovali v Dolních Chabrech velkou akci - otevření celého podzemí kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Takto obnažené základy starších staveb z 11. a 12. století se celé nově dokumentovaly, zaměřovaly, čistily a pořádaly se u nich diskuze s odborníky, kteří především zvažovali, jak dále pokračovat při záchraně podzemí a celé stavby. Jedinečnou možností, jak prezentovat veřejnosti unikátní pohled do odhaleného podzemí a historie stavby, byly Dny evropského dědictví s tématem Duše památek, které připravilo OS na ochranu památek v Dolních Chabrech společně s památkáři na neděli 19. září 2010. V kostele po celý den probíhaly přednášky vedené PhDr. Michalem Trymlem, které byly tentokrát velice znesnadněny nedostatkem prostoru. Lidé se mohli pohybovat jen podél zdí a celý střed stavby zůstal odkryt k pozorování. Díky této raritě se do kostela přišlo podívat na 550 zájemců o raný středověk. PhDr. Michal Tryml s neúnavnou trpělivostí představoval základy starších kostelů po celý den a lidé naslouchali se zájmem až do konce přednášek. Ani děti nepřišly zkrátka. Celý den v Knorově statku připravovali pro děti zábavu v podobě her i tvorby listin Mladí ochránci přírody Sůvy, kteří nás rovněž v odpoledních hodinách za kostelem pobavili krátkým divadelním představením se středověkým naučným tématem. Tohoto milého vystoupení se zúčastnila i paní starostka Jaroslava Plevová, která za skvělý výkon děti pochválila. V prostorách barokního Knorova statku patřícího rodině Němců, si lidé mohli dále celý den prohlížet výstavu fotografií o naší obci, kterou připravil nejenom fotograf Milan Pavýza a Mgr. Martina Mrňavá, ale svým nevšedním pohledem přispěly i chaberské děti, vedené Mgr. Petrou Svárovskou, učitelkou zdejší školy . Dnem 19. září také začala fotografická soutěž chaberských dětí s námětem Duše Chaber. Výstava bude pokračovat ještě po celý měsíc říjen v Chaberském dvoře.
Vlídnou atmosféru prosluněného dne evropského dědictví dotvářel ve dvoře barokní kulturní památky i jarmark s keramikou, paličkovanými šperky, drátkováním, cukrovinkami pro mlsouny a občerstvení s příjemným posezením a návštěvníci odcházeli spokojeni a obohaceni o nevšední zážitky. Všem, kteří pomáhali akci zrealizovat, tímto moc děkujeme, jmenovitě pak PhDr. Trymlovi, chaberské škole, Mladým ochráncům přírody Sůvám, rodině Němců a všem členům OS na ochranu památek v Dolních Chabrech. Také srdečně děkujeme všem, kteří přispěli do kasičky na pomoc naší nejstarší památce. Výtěžek z akce byl 5,5 tisíc korun a půjde na plánované opravy kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Opravy začnou v listopadu 2010 od střechy památky.
Jana Snížková a Mgr. Martina Mrňavá