Dny evropského dědictvíChaberské zvony

Text: Martina Mrňavá
Hudba a zpěv: Tereza Balonová Prohloupil, kdo nepřišel…

Ti, kdo v sobotu 14. září nelenošili doma, ale využili krásného slunečného počasí a vyrazili za kulturou, mohli v Dolních Chabrech prožít den nabitý zážitky. Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech připravilo v rámci Dnů evropského dědictví bohatý program pro návštěvníky i obyvatele Chaber a okolí. Hned zrána se do širokého okolí rozezněly ze zvonice místního kostelíka Stětí sv. Jana Křtitele nově opravené starobylé zvony a lákaly příchozí k návštěvě kostela a zvonice. V kostele nad odkrytou podlahou s nálezy starších kostelních staveb vyprávěli návštěvníkům archeologové dr. Tryml a Dragoun o průběhu vykopávek a o bohaté a dlouhé historii našeho kostela. Zájemci si rovněž mohli prohlédnout opravené zvony a dozvědět se něco o jejich historii.
V Knorově statku vedle kostela zatím probíhalo několik dalších akcí. Jednou z nich byla výstava fotografií Milana Pavýzy, inspirovaná chaberskými zvony a zachycující proces jejich opravy a zavěšení ve zvonici.
Ve vedlejší místnosti mohli návštěvníci shlédnout výstavu nazvanou Stará školní třída. Výstava byla inspirována významným výročím chaberské školy – v letošním školním roce oslavíme 190 let od postavení první školní budovy v Chabrech (dnes budova mateřské školy na Bíleneckém náměstí) a zároveň 75 let od zahájení vyučování v současné budově školy ve Spořické ulici. Výstava vznikla ve spolupráci OSOP se základní školou v Dolních Chabrech a představila návštěvníkům historii počátků vyučování v naší obci od nejstarších dob až do časů 1. světové války. Děti – včetně rodičů – si mohly vyzkoušet, jak se sedělo ve starých „škamnech“, jak se psalo perem s násadkou nebo jak se klečelo na hrachu. K vidění rovněž byly nejstarší školní dokumenty a kroniky, a také něco víc o významných osobnostech naší školy. A projekce starých školních fotografií možná vrátila ty dříve narozené zpátky do dětských let. Malí návštěvníci si v dílničce Knorova statku mohli vyrobit své vlastní zvonky a pro všechny bylo připravené výborné občerstvení.
Vyvrcholením dne bylo slavnostní zahájení oslav školního výročí za přítomnosti ředitelky školy paní Zdenky Chaloupecké a pana starosty Miroslava Maliny. Ten při té příležitosti ocenil dlouholetou práci a zásluhy paní Marie Ševčíkové, Vlasty Zikové a pana Dalibora Uttla, kteří se dlouhá léta věnovali malým i větším dětem v Chabrech.
Sobota plná pohody a sluníčka všem rychle utekla, a že se návštěvníkům v Chabrech líbilo, o tom svědčí jejich časté postesknutí, jaká je škoda, že výstava je jen jednodenní a že by sem rádi poslali ještě své známé.
Mgr. Petra Svárovská


-----------------------------------------------------------------------------------------
Poděkování 

         Na přípravě výstavy spolupracovala řada organizací i jednotlivců, jejichž obětavá a nezištná
         pomoc si zaslouží naše poděkování. Především děkujeme:

  • firmě Antik Spomyšl za zapůjčení starého školního nábytku a vybavení;
  • Státnímu oblastnímu archivu Praha – východ se sídlem v Přemyšlení za pomoc při vyhledávání historických dokumentů;
  • rodině Němcových za zapůjčení prostor pro výstavu;
  • panu Janovi Vokurkovi za odvoz zapůjčeného vybavení;
  • panu Luďkovi Brožovi za přípravu projekc
  • Potravinám V+R za dobroty pro děti
  • všem členům OSOP za pomoc při instalaci a přípravě výstavy;• všem chaberským občanům a bývalým žákům školy za zapůjčení osobních školních fotografií a dalších materiálů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------