Dendrochronologie

Odebrání vzorků z trámů k dendrochronologickému průzkumu - 8. září 

Ing. Tomáš Kyncl odebral vzorky ze dřeva trámů k určení dendrochronologie.
Důvodem je přesné určení stáří jednak trámů z krovů ve zvonici a v kostele, a dále z trámu na kterém byla připevněna v minulosti kalvárie. Tento trám byl uříznutý již dávno, nejspíš v době kdy se měl instalovat první oltář do kostela. Trám z kalvárie byl umístněn ve vrchní části apsidy. Dendrochronologický průzkum nám určí stáří trámů v krovech, a možná i zasazeného trámu v apsidě při stavbě dnešního kostela.
Všichni jsme napnuti zdali výsledek průzkumu opravdu upřesní stavbu dnešního kostela.

Dendrochronologie je 

vědecká metoda datování založená na analyzování letokruhů dřeva. Umožňuje určit stáří dřeva s přesností na kalendářní rok. Nejdelší známá souvislá řada jde asi 11 000 let do minulosti. Metoda posloužila také pro přesnější kalibraci radiokarbononové metody.

Nejstarší doložená pozorování letokruhů prováděl Leonardo da Vinci jenž pravděpodobně jako první pochopil spojitost mezi jejich šířkou a množstvím srážek během vegetačního období stromů. Moderní dendrochronologii pak založil ve 20. století americký astronom Andrew Ellicott Douglass, zakladatel Laboratoře pro výzkum letokruhů (Laboratory of Tree-Ring Research) při Arizonské univerzitě, který pozoroval souvislost mezi šířkou letokruhů a cyklem slunečních skvrn. K prvním dendrochronologům v Evropě patřil německý botanik Bruno Huber.