Den památek a Den Země

         

V Knorově statku se vítalo chlebem a solí

V neděli 25. dubna se v Dolních Chabrech slavil Mezinárodní den památek, opět společně s Dnem Země. A jelikož téma letošní akce znělo „Zemědělská kultura“, slavilo se jako na správném statku. Rodina Němcova totiž zapůjčila svůj krásný barokní „Knorův“ statek. Vítalo se pěkně po staročesku, chlebem a solí. Pod střechou byla k vidění výstava, uspořádaná OS na ochranu památek Dolních Chaber. Vypovídala o životě a práci našich předků. Fotky starých Chaber všem přiblížily, jak obec žila a její sedláci na svých gruntech kdysi hospodařili. Čestné místo výstavky zaujímal základní kámen Fantovy kapličky, i se svým skoro 200 let starým nápisem. Naučným programem byly skvěle zpracované názorné nástěnky o baroku v okolních obcích od Mgr. Martiny Mrňavé. Zpestření pod otevřeným nebem uspořádali Mladí chránci přírody "Sůvy" se svými zvířátky a dalšími akcemi.pro děti. Otevřena byla také druhá chaberská památka, kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Návštěvníky hned po ránu čekalo milé přivítání v podobě koncertu dívčí vokální skupiny G*peels. Po celé odpoledne pro milovníky historie přednášel archeolog PhDr. Michal Tryml, který promítal a vyprávěl o archeologickém průzkumu v kostele v roce 1973. Stranou zájmu nezůstala ani zvonice, do níž vyšplhali spousty zvědavců. Ze širokého okolí přišlo obdivovat obě památky přes 700 milovníků historie. K tomu, že se celý den vydařil, přispělo i krásné počasí.

Poděkování za pomoc při akci náleží chaberákům za zapůjčení starých exponátů k výstavě, rodině Němcových za zapůjčení objektu, "Cukrárničce Na pěšině" a "Samoobsluze V+R" za sladkosti, MČ Dolní Chabry za finanční pomoc. Děkujeme rovněž všem za příspěvky na kostel, které činily 6000 Kč a budou použity na plánované opravy kostela.                                                                         J.S.