Den otevřených dveří

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Otevření chaberského kostela 5. října i přes velkou nepřízeň počasí využila skupina milovníků historie, kterých se ujala naše členka Martina Mrňavá. Podle fotek již vidíme, že návštěvníky zaujala jak zajímavá historie kostela a jeho tří předchůdců, zvonice s dochovanými zvony tak tajemný nápis na nároží kostela. Přestože obloha byla zatažená a pršelo po celý den, šikovná průvodkyně, zájem návštěvníků i genius loci románské stavby dokázaly vytvořit příjemné odpoledne na vršku v Chabrech, kudy kráčela dávná historie.

Příští a poslední otevření brány kostela v letošním roce se uskuteční 2. listopadu od 13 do 17 hodin.
J.S.