Cesta za svatojánským pokladem

 
Součástí Svatojánského večera, byla Cesta za svatojánským pokladem. Hledání pokladu pro děti i dospělé v okolí chaberského kostela připravili divadelní soubor Divoch a Ilegumova divadelní společnost. Všem, kteří se podíleli na vzniku magického podvečera i těm, kteří přišli hledat tajemný poklad, nechť se splní tajemná i skrytá přání.