ČESKÁ TELEVIZE

POMOC Z ČESKÉ TELEVIZE 

Pomocnou ruku k záchraně kostela v Dolních Chabrech nám tentokrát nabídla televize ČT1. Štáb pořadu Z Metropole s redaktorem Petrem Sojkou se 8. ledna 2020 svým natáčením zaměřil na problémové partie kostela a jeho ohradní zdi. Přítomni byli také architekt projektu oprav kostela Zdeněk Žilka, starostka obce Bára Floriánová a pánové z arcibiskupství Vladimír Kelnar a David Dlabal. Za OSOP jsme s Martinou Mrňavou měly radost, že nejstarší pamětihodnosti v Chabrech se dostalo patřičné pozornosti. Věříme, že pořad a upozornění na závažné statické problémy stavby dopomohou k získání grantů na opravy celého areálu kostela. Moc si vážíme pomoci ze všech stran.
 
Jana Snížková