Brigáda u kostela

 PODZIMNÍ BIGÁDA U KOSTELA
5. listopadu členové OSOP, uspořádali brigádu v areálu kostela. Tentokrát se přidali i farníci s panem farářem Havlíkem. Pracovali dospělí i jejich dětičky a tak šla práce pěkně od ruky. Ořezány byly náletové keře okolo hrobů, pohrabáno bylo spadané listí. Úklidem prošla i zvonice. Prostranství okolo kostela je dost prostorné, a tak napytlovaného listí a větví bylo opravdu hodně. S jeho odstraněním pomohla rychlá četa MČ. Díky náleží všem, kteří pomáhali.