Adventní setkání ll

 Adventní setkání

Když se ohlédnu k druhé adventní sobotě a již tradičnímu setkání u kostela v Dolních Chabrech, mám hřejivý a radostný pocit. Na Bíleneckém náměstí i v kostele se setkali lidé se svými dětmi a užívali si tu pospolitost. Už samotná příprava malého tržiště před branou kostela i budování stánků s chaberskými výrobky probíhala za pomoci mnoha dobrovolníků a právě díky nasazení a spolupráci celých rodin s přáteli a sousedy vznikla ona kouzelná atmosféra. Pomoc kavárny Pod pavlačí, hostince U Míšků, Bohnické léčebny, chaberské Pohádkové školky, divadelních ochotníků DIVOCH, hra dudáka ze Strakonic, pohádka Ilegumovy divadelní společnosti, zpěvy Valeriany, prostě vše zapadalo, jako kolečka hodinového strojku a pokud snad někdy něco zaskřípalo, nikoho to nerozladilo. Lidé se přišli pobavit, setkat, přát si hezké svátky a ta provázanost byla všudypřítomná. Děkuji tedy všem, že jste spoluvytvářeli tak přívětivě naladěné odpoledne a ještě svou návštěvou přispěli na dobrou věc, opravy kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Z adventního setkání se získalo přes 30 000 Kč. Kdo nestihl Vánoce u kostela v roce 2019, ať určitě dorazí příště, protože ta nálada se slovy popsat nedá.

Za OSOP děkuje a poklidný a tvůrčí rok 2020 přeje
Martina Mrňavá