Adventní setkání

 
JAKÉ BYLO ADVENTNÍ SETKÁNÍ U KOSTELA? 

SLAVNOSTNÍ - s rozsvícením adventní svíce
PŘÍJEMNÉ - při shledání s milými lidmi
RADOSTNÉ - se Sborečkem a andělskou výstavou ve zvonici
ZAJÍMAVÉ - při setkání s autory nové knihy o historii kostela
VÁNOČNÍ - s roráty od Valeriány
ZPĚVNÉ - s písněmi Koledabandu a videoprojekcí
TAJEMNÉ - s vybíráním dárečků
LAHODNÉ - při ochutnávání vánočních dobrot
ŠTĚDRÉ - s výdělkem na opravy chaberských památek


Nový rok 2023 prožitý ve zdraví, pohodě a pospolitosti,
vám přejí členové
Občanského sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s.