Advent 2020

 ADVENT 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setkání v Adventu letos v kostele  Stětí sv. Jana Křtitele nebudeme pořádat. 

Pro radost z očekávání Vánoc poprvé rozsvítíme bránu u svatostánku a za ní i vánoční stromek, který bude svítit od 4. prosince, až do Tří králů od 16 do 23 hodin.
Pokud bude situace příznivá, rádi bychom uskutečnili v neděli 13. prosince 2020 Vánoční jarmark od 14 do 18 h s již tradičními výrobky.