340 let od znovuotevření kostela

Bitva se Švédy v Chabrech

V sobotu 15.12. 2007 bylo kolem chaberského kostela živo.

Poflakovala se tu banda švédských vojáků, snažili se plenit obec, což si místní sedláci nenechali líbit. Strhla se bitva, byl vypálen kostel, ukradena bible. Zdá se vám to neuvěřitelné?
Pravda to je, ale raději popořadě. Na počátku zimy 2007 začalo vznikat OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, za pomoci dobrovolníků zorganizovalo ku příležitosti 340 let od znovuvzkříšení kostela v Chabrech poničeného během 30leté války, volnou rekonstrukci tehdejší události.Kostel byl vypleněn Švédy roku 1639 a téměř 30 let stál v troskách, až  ho obyvatelé Chaber opět opravili a slavnostně  otevřeli 15. prosince 1667.

Na celé akci se kromě členů sdružení , kteří zajistili celkový program a již vánočně vyzdobili kostel, podílela i spousta ochotných nadšenců. Šermíři z řad Mladých ochránců přírody - Sův a jejich přátel, připravili scénář bitvy a sháněli po babičkách staré oblečení.Žáci osmé třídy namalovali hořící kostel jako kulisu bitvy a děti z družiny vytvořily vánoční ozdoby na stromek do kostela. Po poledni zazněly z kostela varovné zvony a švédové se vrhli na chaberský lid,vyzbrojený pouze vidlemi a cepy. Chaberáci si nenechali nic líbit, ale nakonec byli poraženi.Celý děj slovem provázel Mgr. Jakub Synecký. Odměnou vše účinkujícím byl nadšený potlesk diváků. Za kostelem byly pro děti připraveny středověké soutěže s odměnami.Uvnitř kostela pokračoval program se slovem děkana Prokopa a historika  Syneckého.Vánočně nás svým zpěvem naladila chaberská skupina  Camera Chabra, zahrál Pražský hradčanský orchestr, na příčnou flétnu Eva Mandorlová s doprovodem pana Fojtíka. Celým programem provázela Jana Snížková.V zimním podvečeru se ještě nesly tóny skupiny Cain da Breth, a nakonec byl ještě využit Mgr. Synecký, aby popovídal o naší nejstarší památce kostelu Stětí sv. Jana Křtitele..
O občerstvení se postaral místní hostinec u Míšků s pečeným krocanem a teplým mokem.

Děkujeme všem, kteří přiložily ruku k dílu a dokázali pro všechny vytvořit zajímavý den o představě života ve středověku  před 340 lety v těchto místech. K tomuto slavnostnímu  dni byl také vydán pohled kostela a brožura o něm. Jako kdysi naši dávní  předkové, tak i my dnes chceme ochránit naši nejstarší památku  v obci, před postupným úpadkem a zánikem.