150 výročí narození Karla Dvořáka

Výroční 150 let od narození významného rodáka v obci.

 Karel Dvořák (1863 – 1949) 
Autor knihy: Chabry – Čimice jejich minulost a další vývoj (1948)

Málokdy v Chabrech zmiňujeme významné osobnosti, které pro naši obec něco velkého vykonaly. V letošním roce uplyne 150 let od narození chaberského rodáka, statkáře a největšího patriota obce Karla Dvořáka. Dynastie rodu Dvořáků v Chabrech započala roku 1741, když se Jan Dvořák z Roztok přiženil do usedlosti čp. 12, vzal si Dorotku Jirkovskou z Chaber, a tak začala historie jednoho z nejstarších rodů…
Karel Dvořák miloval místo, kde se narodil a žil, půdu, na níž hospodařil, a lidi, kteří s ním byli svázaní. Láska k rodným Chabrům se u sedláka promítla do usilovné práce pro tuto zemědělskou osadu, ležící vedle velké Prahy. Ve své době se stal doslova jejím duchovním otcem a jeho zásluhy na jejím všestranném rozvoji jsou nepopiratelné. Karel Dvořák několikrát stál v čele obce jako starosta, a to i v dobách nejtěžších, za první světové války.
S jeho jménem je také spojena činnost téměř všech spolků, které zde vznikaly a působily. Stál u zrodu Sboru dobrovolných hasičů, Tělovýchovné jednoty Sokol, spolku knihovního, zastával místa ve školské radě, byl jedním ze zakládajících členů a funkcionářů Záloženského a spořitelního spolku pro Chabry a Čimice. Snažil se zajistit příliv financí do veřejně prospěšných akcí, mezi něž patřila především stavba nové školy. K tomu ještě řadu let psal kroniku obce, což mu vnuklo nápad zabývat se její historií podrobněji. A tak, když ve svých 60 letech přenechal hospodářství synovi, se pustil do vyhledávání historických pramenů, procházel matriky, archivy a knihovny. Napsal knihu, která vyšla po válce v roce 1948: Chabry-Čimice jejich minulost a další vývoj. Sepsal i další materiály o historii chaberských gruntů pod názvem: Majitelé usedlostí v Chabrech a Čimicích od roku 1656 – 1933 (pouze jeden strojopis s nalepovanými fotografiemi, uložený ještě roku 1988 na MNV Dolní Chabry). Dnes není známo, zda se dochoval.Karel Dvořák zemřel ve svých 86 letech v srpnu roku 1949. Je uložen na chaberském hřbitově v rodinné hrobce. Chaberský občan Karel Dvořák je jednou z nejvýznamnějších osobností naší obce, dodnes si zaslouží náš obdiv a úctu.                                  
J.S.