Zpívaná mše s požehnáním varhan

Zpívaná mše s požehnáním opravených varhan.

Plánovaná mše v kostele bude současně poděkováním všem dárcům, kteří se finančně podíleli na opravách a bez nichž by se varhany v kostele znovu nerozezněly.

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------