Oslava proběhla v kostele

 
NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21.STOLETÍ

V úterý 24. dubna 2018 přivítal kostel Stětí sv. Jana Křtitele vzácnou společnost. Jeho jedinečné prostory si zvolila občanka Dolních Chaber, prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc, k oslavám 25. výročí vzniku Nadačního fondu Onkologie pro 21. století, jehož je zakladatelkou. Spolu s fondem i ona slavila významné životní jubileum.
A oslava to byla velmi důstojná. Sešly se zde přední lékařské kapacity, ředitelé nemocnic a odborníci z celého spektra lidských činností. Kostelní varhany rozezvučel náš přední varhaník Jaroslav Tůma, kterého doprovázeli sólista Opery Národního divadla pan Luděk Vele s dcerou Adélou.
Za OSOP s přípravou vypomohl Stanislav Vyšín. Krátce přivítal přítomné a seznámil je s pamětihodností, ve které se nacházejí. Kostelík mnohé hosty zaujal natolik, že si následně "odskakovali" z pokračujících oslav od Míšků a ještě dvě hodiny po skončení koncertu si prohlíželi románské malby. Při tom se vyptávali na zajímavosti z chaberského života i na naší "spolkovou" práci, kterou velmi oceňovali.
Přejeme hodně zdraví, paní profesorko!

Stanislav Vyšín